Osmaniye Yöresi Türküleri - Bün Gider (Ala Gözlerini Sevdiğim) Şarkı Sözü

ala gözlerini sevdiğim dilber
senin bahışların bana yar gelir
bu dünyede yavru güzel sarmayan
ahrete hayvan gelmiş bün gider

tilli mahramasın atmış başına
gudiretten galem çekmiş gaşına
bir yiğit te düşmeyince eşine
ah dedikçe yüreğinden gan gelir


farklı kaynakta eserin 3. ve 4. kıtası şu şekilde
aktarılmaktadır:

düğün olur arab atlar eğreşir
bayram olur ganlı ınsanlar barışır
durmaz göynüm derdim ılen oğraşır
gaşın ılen girpiklerin ceng ıdiyr

garacoğlan der böyle oluptur
ala gözün gan yaş ıle doluptur
ol asırdan beri adet oluptur
parmahların memen ıle han gider
Ekleyen : Ali İhsan Candemir