Bolu Yöresi Türküleri - Başkeser Kaddine Servi Gülşende Şarkı Sözü

Başkeser kaddine servi gülşende
Hey kaameti bala seni görünce
Güller girye eder goncalar hande
Ey ruhleri hamra seni görünce

Aşk ile bağrıma bastım taşları
Akıttım dideden kanlı yaşları
Zaptedemez kendin gönül kuşları
Koparır vaveyla seni görünce

Zülfikar resminde çekilmiş kaşlar
Ehl-i aşk halinden bilmeyen taşlar
Gülşen-i hüsnünde evrada başlar
Her bülbül-i şeyda seni görünce

Mevc urur derya veş dü çeşmim seli
Eser başımızda muhabbet yeli
Açılmaz dehanı söylemez dili
Derdimend Dertli'ya seni görünce
Ekleyen : Ali İhsan Candemir