Kağızman Yöresi Türküleri - Günüdür (Ey Piri Penahım) Şarkı Sözü

Ey piri penahım bir himmet eyle
Tutu ver elimi bir yaman gündür
Bugün korkuludur hasta vücudum
Varayım tabibe derman günüdür

Nice bir kalkayım yoktur idare
Ayaklar altında kaldım biçare
Meydanı mihnette çektiler dara
Yetiş Şah-ı Merdan seyran günüdür

Dolukmuş gözlerim yollara nazır
Kır atlı kadimim hazır ol hazır
Yetiş imdadıma hazreti hızır
Bu garip serimin duman günüdür

Dertliyim dermana geldimey tabib
Gayri yol bilmezem garibim garib
Ümmetinim sana geldim ey Habib
Umarım şefaat güman günüdür

Sakin ol divane burası dargah
Ağla kapısında budur padişah
Kapan eşiğine ey ruy-u siyah
Durma hesret gözler alkan günüdür

Alem leşkeri geda sen adil paşa
Zerrece zulmün yok haşa bin haşa
Ey şefkatli şahım eyle temaşa
Bugün aşıkların inan günüdür

Ne kadar çok olsa cürmüm günahım
Zerrece rahminden yok mudur Şah'ım
Yedi kat göklere ser çekti ahım
Feryada gelmişem figan günüdür

Kulunum kapında ya hu ya Rabbim
Evet ümmetinim Muhammet nebim
Çoktur dergahında terki edebim
Affeyle aklımın hayran günüdür

Ağyardan umudu kestim de geldim
Vurdu gam neşteri küstüm de geldim
Elimi üstüne bastım da geldim
Kıl merhem yaramın yaman günüdür

Sorarsan hal'mi hele var nefes
Amma pek yanıyor virane kafes
Ey tabibi mutlak ya ağrımı kes
Ya da al canımı kurban günüdür

Meleşir mecruhlar mahşerdir sandım
Aralıkta kızıl kana boyandım
İçinde Hıfzı'ya acıdım yandım
Aman Allah ne perişan günüdür
Ekleyen : Ali İhsan Candemir