Zuğaşi Berepe - Enel Hak Şarkı Sözü

Idi
N3asa exti
Na gazirasen
Hey na cexen
Si ore
Enel hak
Dolixvi
Otxo kati letta
Na zirare
Xolo si
Enel hak
Dololi
Zuğaş tude
Doga3onasen
Xolo ma vortare
Hey şku zirare
Enel hak
Doguti
Çeşiko
Moxtasen tenora
M3udi
Gişkurtas
Çe biçi
Ham kianas
Ar si ore
Ar ti şku
Enel hak

Git
Gökyüzüne çık
Göreceğin
Orada duran
Sensin
Enel halk
Gömül
Dört kat toprak
Bulacağın
Yine sen
Enel hak
Düş
Denizin altına
Sanacaksın
Yine ben olacağım
Orada
Bizi bulacaksın
Enel hak
Dur
Beklesen gelecek
Normal zaman
Yalan
Bilesin
Ey çocuk
Bu dünyada
Bir sen varsın
Bir de biz
Enel hak
Ekleyen : admin