Osmaniye Yöresi Türküleri - İnce Hacının Ağıdı Şarkı Sözü

leçenin burnuna vardı
beni de terkiye aldı
körolası emmilerim
goltukdan goltuğa furdu

böök leçe güçcük leçe
çiçek toplar seçe seçe
bakdın duşman zor geliyo
gaça gul olduğum gaça

şunu bana geydirirken
daha neler allım dedin
eng-er seni öldürlerse
seniyinen öllüm dedin

furulan yaralı yatar
hacım golun dengsiz atar
silaha elinde olsa
duşmanın hepine yeter

gara şavlar bacağında
fişşeklisi gucağında
gavg�adiyo gul olduğum
derendenin bucağında

düşümde gördüm düşümde
fişşek düzülü döşünde
gavg�adiyo gul olduğum
derendenin üst başında

zöhrenin gözü sürmeli
hacıya öğüt vermeli
yürağa yangın hacının
binbağadan gar salmalı

belinde de sarı kemer
sarar doleye doleye
öldürmüşler ince hacım
gana beleye beleye

gıyık ince hacım gıyık
ağ dudakda sünbül bıyık
hacı ora vardım�ola
tatarlıda goca hüük

bilmiyorum elinizi
atamıyom ölünüzü
gusuruma galman dezze
parçalatdım delinizi

üzüm gara üzüm gara
salkımları düzüm gara
emmilere gediciyim
ger�ardımda yüzüm gara

tatarlıda goca söüt
dal dal oldu bitdimola
avın almış gul olduğum
mırazına yetdimola
Ekleyen : Ali İhsan Candemir