Anonim - Kadın Şarkı Sözü

Kadın
Et Pişirdim Yağlı Yağlı
Çifte Atlar Damda Bağlı
Bin Gidelim Emmim Oğlu
Emmim Oğlu Servi Boylu

Erkek
Atımızın Çulu Yoktur
Ayağında Nalı Yoktur
Bir Gecelik Yemi Yoktur
Ben Gidemem Emmim Kızı

Kadın
Altınlarım Nal Edeyim
Al Hırkamı Çul Edeyim
Bir Gecelik Yem Edeyim
Gel Gidelim Emmim Oğlu
Emmim Oğlu Servi Boylu

Erkek
Sabah Olur Tan Yıldızı
Belli Olur Atın İzi
Anan Baban Duyar Bizi
Ben Gidemem Emmim Kızı

Kadın
Sabah Olsun Tan Yıldızı
Belli Olsun Atın İzi
Anam Babam Duysun Bizi
Gel Gidelim Emmim Oğlu
Emmim Oğlu Servi Boylu

Erkek
Al Öküzü Herge Koştum
Evlek Açtım Tohum Saçtım
Ben Bir Helâlkâre Düştüm
Ben Gidemem Emmim Kızı

Kadın
Al Öküzü Kurtlar Yesin
Tohumunu Kuşlar Yesin
Helal Malın Haram Olsun
Bin Gidelim Emmim Oğlu
Emmim Oğlu Servi Boylu

Erkek
Anan Duyar Baban Duyar
Arkamıza Atlı Koyar
Gelen Atlı Cana Kıyar
Ben Gidemem Emmim Kızı

Kadın
Anam Duysun Babam Duysun
Arkamıza Atlı Koysun
Gelen Atlı Cana Kıysın
Sen Şöyle Dur Beni Vursun
Gel Gidelim Emim Oğlu

Erkek
Ben Giderim İlli İlli
Mendilimin Ucu Telli
Ben Sarayım İnce Beli
Kalk Gidelim Emmim Kızı
Ekleyen : admin