Anonim - Lurke Lurke Şarkı Sözü

Lurke Lurke Lurke Lurke Xanimê Lurke
Lurke Lurke Lurke Lurke Şirinê Lurke
Kerê Bine Penir Hurke Xanimê Lurke
Min Heyrana Gulya Morke Delalê Lurke

Çuke Mala Apê Eli Xanimê Lurke
Hatime Mala Apê Eli Delalê Lurke
Dani Bermin Nan Û Penir Şirinê Lurke
Dani Bermin Nan Û Penir Xanimê Lurke

Havar Lurke Havar Lurke Xanimê Lurke
Min Heyrana Gulya Sorke Delalê Lurke

Çume Mala Apê Mistî Xanimê Lurke
Hatime Mala Apê Mistî Delalê Lurke
Dani Bermin Kilora Tisî Xanimê Lurke
Dani Bermin Kilora Tisî Delalê Lurke
Ekleyen : Ali İhsan Candemir