Artvin Yöresi Türküleri - Bağlar (Bu Abdal Postudur) Şarkı Sözü

bu abdal postudur sakın hor bakma
cihanı terk eden deriyi bağlar
kurb u ılahiye vasıl olanlar
soyunur kemhayı deriyi bağlar

arif kibr eylemez hale varınca
süleymana ne söyledi karınca
bir ali kahraman gence varınca
kuşanır silahın deriyi bağlar

la-mekan şehrinde var mıdır namın
temcid et dünyanı yele ver şanın
sultan-ı kevneyne ınen furkanın
mücella üstüne deriyi bağlar

neylerim dünyada mülk ü ıradı
hamd olsun terk ettim evlad-ı yari
şükr olsun görmüşem rüyet-i nuri
ol nuru görenler deriyi bağlar

açılsa bizlere varlık kapısı
mücevher altından olsa yapısı
almazam bir pula olsa tapusi
maksuda erenler deriyi bağlar

doğru derviş ısez hani teberiz
acep bu sözlerden var mı haberiz
vücutta üç yüz altmış altı damarız
üzerine halık deriyi bağlar

ayağın depredip çıkarma saftan
cihanı yarattı nun ıle keften
güneş baş gösterse kullei kaftan
her sanatın piri deriyi bağlar

anka bezirganım alın bacımdan
ser verir sır vermem ölsem acımdan
mihnet-i dünyanın kahr-ı ucundan
bu sefil irşadi deriyi bağlar
Ekleyen : Ali İhsan Candemir