Güler Duman - İnceden İnce Şarkı Sözü

bugün sabah ile visal-i yardan
bana bir haber var inceden ince
o boyu zertarın hayali yardan
yüzbin eseri var inceden ince

olmak ister isen emman muhabbet pezir


zenciri hevaya gel olma esir
eğer aşığısan emman gel şu bezme gir
gör bah ki neler var inceden ince

ey emrah aldanma sen bu laneye
düşme dar-ı dehre sunam daneye
köhne izen derler bu gam haneye
ervah ki neler var inceden ince.
Ekleyen : Ali İhsan Candemir