Osmaniye Yöresi Türküleri - Mehmet Beyin Ağıdı 2 Şarkı Sözü

gara çadırı gurdular
derim evini derdiler
batdalıma gaç etdiler
memmedimi öldürdüler

al at nenni gır at nenni
emişin başı borannı
gızlar bir gardaş yitirmiş
al gapıtlı çuha donnu

al at gelir gır at gelir
ayağının tozuyunan
benim oğlum gavg�ediyor
seydi batdal gaziyinen

çekdim de nalbant çıkmadı
gırık gollarım kakmadı
sultan martinini getir
gardaş gardaşa bakmadı

garşımızda gızıl gaya
oğlum benzer duğan aya
ağşam tomarzadan geldi
bakamadım doya doya

azziyeye vardımıdı
mızıkalar çalıyo
memmedi vuran çerkeze
yuzbaşılık veriliyo

azziyeye vardımıdı
mumlar yanar köşe köşe
duyuşun ayağa kakmış
sadırağzam devriş paşa

evine umucu geldi
davran gul olduğum davran
çekdir gırın golanını
gezbelden aşıyo kevren
Ekleyen : Ali İhsan Candemir