Osmaniye Yöresi Türküleri - Sarı Ahmedin Ağıdı Şarkı Sözü

gapıda da dor�at bağlı
o da orda dolanuyo
öldürmüşler sar�ehmedi
al ganlara beleniyo

şu yiğidin yatışına
gola martin dakışına
furdu beni sar�ehmedim
kölelinin yokuşuna

gaplan geldi heğirmiye
yaşı vardı yiğirmiye
her ananın keri dağal
böyle yiğit doğurmıya

ağ damına verdim direk
ganı atdım kürek kürek
başgasını demem amma
ehmet düğünlerde gerek

dilli sar�ehmedim dilli
ağ elleri deste güllü
öldürmüşler sar�ehmedi
zilfağarlı ıki dinni

ücede gaplan bağırır
bahçada bilbil gığırır
yekinsene sar�ehmedim
anan başında çığırır

gaynar gara gazan gaynar
üzengisi dördilli oynar
andırını sıcak deller
bilmem ehmet nerde yaylar

süzün sar�ehmedim süzün
gaşı kipriğinden uzun
ben anandan duyar ıdim
güz gelse de gursak düğün

damdırasın bir hoş çalar
efesin bir yanna eğer
cahalıdı sar�ehmedim
gaş altında yarin değner

atı gelir toza toza
ben görmedim böyle gaza
sar�ehmedim yurd geziyo
suyu souk otu teze

atı da gelir harınan
ehmet geliyo serinen
heğbesini çok doldurdum
milisi gökcek narınan

gırat gelir harlıyarak
nalı gelir parlıyarak
sar�ehmedim can veriyo
siyah perçem terliyerek

odamıza yer serdiğim
telli çarşaflar örtdüğüm
sarılsana sar�ehmedim
küsüp de ayrı yatdığım

otlu koyak otsuz koyak
ağam da sağıdı bayak
küfaylana binmez ıkan
ben de geldim yalın ayak
Ekleyen : Ali İhsan Candemir