Osmaniye Yöresi Türküleri - Haçca Gelinin Ağıdı Şarkı Sözü

ağşamdan da geldi posda
ben görmedim böyle hasda
yekin haçca hanım yekin
cehiz galdı desde desde

ağşamdan kesdik kekili
bizde goymadı akılı
haçca gelin olmam demiş
remziye hanım vekili

maraş�dan da çıkdı seğmen
ağcadağda oturdular
ne vefasız yalan düyne
haçca gızı götürdüler

seğmen gol gol olmuş gezer
beş katip cehizin yazar
haçca gızdan soyka galan
on lirelik sırma izar

başında ipek kecisi
yürekden çıkmaz acısı
haçca gelin olmam diyo
mahfeye binsin bacısı

seğmen gediği aşmamış
düğün yemeği bişmemiş
nasıl gıydın gadir mevlem
gına çabıdın çeşmemiş

aşık hüseyin�im gülmiyo
bülbüller dala gonmıyo
yekin haçca hanım yekin
boş seğmen geri dönmeyo

aşık hüseyin�im der gülüm
ben görmedim böyle ölüm
haçca gızdan soyka galan
yedi halı on dört kilim

elinde gümüş bardağı
dolanır gelir çardağı
varın söylen güveğiye
beklemesin boş gerdeği
Ekleyen : Ali İhsan Candemir