Ferhat Tunç - Diyarbekir Şarkı Sözü

diyarbekir ware mine
diyarbekir cihe mine
ciha bav u kale mine
em mesken ü paytaxta mine

ew xum xuma ava mezin
diherike ü pel bilezin
kule dilem pe re dibezin
civat ü seyrana mine


li ser surhe singa te bü ferman
hatin bi te re xorten ciwan
bihebet ü bi gehreman
idi ne me tirsa giran


li ser birce te i bilind
mij ü duman her girtine
gul ü sosun pel weşandin
bi hesreta ditina tena

bimrin bijim li ve dinyaye
li te divegerim carek dine
Ekleyen : Ali İhsan Candemir